ΜΠΡΙΚΕΤΑ

Η μπρικέτα είναι ένα 100% φυσικό προϊόν δεδομένου ότι σαν πρώτη ύλη χρησιμοποιείται ξυλώδης βιομάζα και ως συγκολλητική ουσία χρησιμοποιείται η λιγνίνη, η οποία είναι ένα από τα κύρια συστατικά του ξύλου. Είναι στερεή και συμπαγής και από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της είναι η χαμηλή περιεχόμενη υγρασία (10%-12%). Από τα οικολογικότερα χαρακτηριστικά της είναι η σχεδόν απουσία καπνού κατά την καύση της. Όλα τα παραπάνω συνιστούν την μπρικέτα ένα πλήρως οικολογικό καύσιμο φιλικό προς όλους τους καταναλωτές.

ΚΑΡΒΟΥΝΟ

Κάρβουνο  είναι ένα στερεό καύσιμο που περιέχει άνθρακα, το οποίο εξορύσσεται από τη γη  και παράγεται με αργή και ατελή καύση οργανικών ουσιών (κυρίως το ξύλο) και χρησιμοποιείται ως καύσιμη ύλη.

ΚΑΥΣΟΞΥΛΟ

Το καυσόξυλο είναι ο συμπαγής, σκληρός, πορώδης και ινώδης δομικός ιστός που βρίσκεται στο βλαστό και στις ρίζες των δέντρων, καθώς και σε άλλα ξυλώδη φυτά. Χρησιμοποιείται για χιλιάδες χρόνια τόσο ως καύσιμο όσο και ως κατασκευαστικό υλικό. Αποτελείται από οργανική και ανόργανη ύλη, και πιο συγκεκριμένα από φυσικής προέλευσης σύνθετες ίνες κυτταρίνης που είναι ανθεκτικές στην καταπόνηση, ενσωματωμένες σε μια βάση λιγνίνης, που αντιστέκεται στη συμπίεση.

ΠΕΛΛΕΤ

Τα πέλλετ ή συσσωματώματα ξύλου είναι είδος φιλικού προς το περιβάλλον καυσίμου που προέρχεται από ξύλο ή από βιομάζα, γενικά. Κατασκευάζονται κυρίως από πριονίδι ή άλλα απόβλητα από πριστήρια και μονάδες επεξεργασίες ξύλου (π.χ. θρύμματα ξύλου, ξακρίδια κ.λπ.). Σε αρκετές περιπτώσεις παράγονται και από εναλλακτικές πρώτες ύλες βιομάζας, όπως είναι το [πυρηνόξυλο], οι ενεργειακές καλλιέργειες, τα κλαδέματα δέντρων (π.χ. ελιάς και τα υπολείμματα καλλιεργειών)