ΚΑΡΒΟΥΝΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαθέτουμε κάρβουνα εγχώρια και εισαγωγής χωρίς σπινθήρες
Ικανοποιητική απόδοση
Για επαγγελματίες και ιδιώτες των 15 και 20 κιλών χωρίς σπινθήρες
Υψηλή θερμική απόδοση
Επαγγελματική χρήση
Συσκευασία: Κουτί 5kg, Σακί 10kg

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Άοσμα
Άκαπνα
Ασπίνθιστα
Μεγάλη διάρκεια ψησίματος
Ελάχιστα υπολείμματα στάχτης